You Earned EITC Philly

តើអ្នកបានខកខានឱកាសរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានរហូតដល់ទៅ $ 6.269 ត្រឡប់មកវិញ? កុំបារម្ភ។ អ្នកនៅតែអាចកែប្រែការត្រឡប់មកវិញរបស់អ្នកជាមួយនឹងចំណូលទទួលបានឥណទានពន្ធសហព័ន្ធ។

​យល់​ពីប្រាក់ EITC

តើអ្នករកចំណូលបានតិចជាង $53,505 កាលពីឆ្នាំមុនឬ? ទទួលបានមកវិញរហូតដល់ចំនួន $6,269!

មានប្រាក់យ៉ាងច្រើនក្នុងហោប៉ៅរបស់អ្នកវិញ! ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុ 25 ដល់ 65 ឆ្នាំ ឬមានកូនដែលមានលក្ខណៈសម្បតិ្តគ្រប់គ្រាន់ អ្នកអាចមានសិទិ្ធទទួលបានឥណទានពន្ធចំណូលរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធ (EITC)។ EITC គឺជាឥណទានដែលបង់ឲ្យវិញ ដែលមានជូនបុគ្គល និងគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដល់មធ្យម ដែលមានតម្លៃរហូតដល់ $6,269 សម្រាប់ការប្រកាសពន្ធចំណូលមួយលើក។ នៅបណ្តាឆ្នាំកន្លងទៅ មានប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋ Philadelphia ច្រើនជាង 188,000 នាក់ហើយដែលបានទទួលមូលនិធិ EITC។

ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ Philadelphia ចំនួន 228,000 នាក់ ដែលអាចទទួលបានប្រាក់វិញ ចំនួនជិត 40,000 នាក់ មិនបានដាក់ពាក្យសុំទេ--ធ្វើឲ្យនៅសល់ប្រាក់ជិត $100 លាន។ វាជាប្រាក់របស់អ្នក! ហើយប្រាក់បានវិញជាមធ្យមមានចំនួន $2,500! ដូច្នេះ ត្រូវទទួលបានវិញនូវអ្វីដែលជារបស់អ្នក។ វិបសាយនេះនឹងជួយអ្នក ដើម្បី៖

 • ស្វែងយល់ថាតើ អ្នកមានលក្ខណៈសម្បតិ្តគ្រប់គ្រាន់ឬយ៉ាងណា
 • គណនាចំនួនឥណទានពន្ធអតិបរមា
 • ស្វែងរកអ្នកវិជ្ជាជីវៈ ដែលនឹងជួយអ្នកបំពេញលិខិតប្រកាសពន្ធរបស់អ្នក ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ទាមទារឥណទានពន្ធរបស់អ្នក

វិធានមូលដ្ឋានស្តីពីសិទ្ធិទទួលបាន

អ្នក ប្តី/ប្រពន្ធអ្នក និងកូនដែលមានលក្ខណៈសម្បតិ្តគ្រប់គ្រាន់ ដែលអ្នកសរសេរលើលិខិតប្រកាសពន្ធរបស់អ្នក ត្រូវតែមានលេខសន្តិសុខសង្គម ដែលនៅមានសុពលភាព។

ស្ថានភាពការដាក់លិខិតប្រកាស

អ្នកមិនអាចទាមទារប្រាក់ EITC បានទេ ប្រសិនបើស្ថានភាពដាក់លិខិតប្រកាសរបស់អ្នក គឺរៀបការ ដាក់លិខិតប្រកាសដោយឡែក ប៉ុន្តែ អ្នកអាចទាមទារប្រាក់ EITC ក្នុងករណីដែលអ្នក៖

 • រៀបការ ដាក់លិខិតប្រកាសរួមគ្នា
 • មេគ្រួសារ
 • ពោះម៉ាយ/មេម៉ាយ ដែលមានលក្ខណៈសម្បតិ្តគ្រប់គ្រាន់
 • នៅលីវ

តើចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមដែរឬទេ?

សម្រាប់សេចក្តីលម្អិតពេញលេញអំពីឥណទានពន្ធចំណូលរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធ និងចំនួនប្រាក់ប៉ុន្មាន ដែលឥណទានពន្ធចំណូលនេះ អាចមានសម្រាប់អ្នក ឬគ្រួសាររបស់អ្នក សូមធ្វើដំណើរទៅ U.S. Internal Revenue Service

គណនា​ប្រាក់ EITC

មានដែនកម្រិតលើចំនួនប្រាក់ ដែលអ្នកអាចរកបានក្នុងឆ្នាំពន្ធ 2016 ហើយនៅតែមានលក្ខណៈសម្បតិ្តគ្រប់គ្រាន់ទទួលបានប្រាក់ EITC។ ហើយ មានវិធីពីរយ៉ាង ដែលអ្នកអាចរកបានចំណូល៖

 • អ្នកអាចធ្វើការឲ្យអ្នកណាម្នាក់ ដែលបង់ប្រាក់ឲ្យអ្នក ឬ
 • អ្នកអាចជាម្ចាស់ ឬដំណើរការអាជីវកម្ម ឬកសិដ្ឋាន។

​សិទិ្ធ​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ចំណូល​ឆ្នាំ 2016 ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពនៃការដាក់​លិខិត​ប្រកាស​

គ្មាន
$14,880
$20,430
$506
​មួយ​
$39,296
$44,846
$3,373
ពីរ​នាក់​
$44,648
$50,198
$5,572
​បីនាក់ ឬ​លើស​នេះ
$47,955
$53,505
$6,269

ចំណូលវិនិយោគអតិបរមា

ប្រសិនបើអ្នកមានចំណូលពីការវិនិយោគ ចំណូលត្រូវមានចំនួន $3,400 ឬតិចជាងនេះ ហើយត្រូវរាប់បញ្ចូលជាផ្នែកនៃកម្រិតអតិបរមានៃប្រាក់ចំណូល ក្នុងតារាងខាងលើ។

គណនា​ប្រាក់ របស់អ្នក EITC

​​រក​​ប្រាក់ EITC

ដោយឥឡូវនេះ អ្នកដឹងពីចំនួនប្រាក់បន្ថែម ដែលអាចបានមកអ្នក អ្នកក៏គួរតែដឹងផងដែរថា មានអ្នកវិជ្ជាជីវៈ ដែលនឹងជួយអ្នករៀបចំពន្ធរដ្ឋ និងរដ្ឋសហព័ន្ធរបស់អ្នក ដោយឥតគិតថ្លៃ នៅទូទាំងទីក្រុង Philadelphia។ ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានស្តីពីជំនួយរៀបចំពន្ធដោយឥតគិតថ្លៃ រាប់ទាំងទីតាំង ម៉ោងប្រតិបតិ្តការ កន្លែងដែលផ្តល់សេវាណាត់ជួប ឬសេវាបញ្ជូន និងព័ត៌មានច្រើនថែមទៀត សូមចុច តំណ ខាងក្រោម។

ប្រសិនបើអ្នកយល់ថា អ្នកមិនត្រូវការជំនួយទេ ហើយងាយស្រួលរៀបចំលិខិតប្រកាសខ្លួនឯង សូមប្រើប្រាស់ទម្រង់ឥតគិតថ្លៃពី IRS។ ទាញយកទម្រង់នៅទីនេះ

ទទួល​បាន​ជំនួយ​នៅ​​​ទីតាំង​រៀប​ចំ​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធ​ទីក្រុង​ Philadelphia​ ដែល​នៅ​ក្បែរ​អ្នក។

 • North Central Financial Center

  1415 N. Broad St., Philadelphia, PA 19122

  Spanish, Chinese

  Walk-in & Drop-off

  Suite 222

  Open:
  • Tue.,Wed.,Thu.: 10 a.m.–2 p.m.
 • Ebenezer Church

  5649 Christian St., Philadelphia, PA 19143

  Walk-in

  Open:
  • Tue. & Wed.: 10 a.m.–2:00 p.m.

​ទទួល​បាន​ប្រាក់ EITC

នេះជារបៀបទាមទារប្រាក់ EITC របស់អ្នក និងអ្វីដែលអ្នកគួរយកមកជាមួយ។

អ្នកមិនអាចទទួលបានប្រាក់ EITC របស់អ្នកទេ លើកលែងតែអ្នកបានដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធ ហើយទាមទារប្រាក់ EITC នេះ។ មុនពេលអ្នកធ្វើដំណើរទៅទីតាំងរៀបចំលិខិតប្រកាសពន្ធឥតគិតថ្លៃ សូមអ្នកយកព័ត៌មានដូចខាងក្រោមទៅជាមួយ ដើម្បីធានាថា លិខិតប្រកាសពន្ធរបស់អ្នករៀបចំបានត្រឹមត្រូវ។ អ្នកត្រូវដាក់លិខិតប្រកាស មិនឲ្យយឺតជាងថ្ងៃទី 17 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017 ឡើយ។

 • ប័ណ្ណសន្តិសុខសង្គម លិខិតបញ្ជាក់លេខសន្តិសុខសង្គម ឬឯកសារដទៃទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលបញ្ជាក់ពីមនុស្សទាំងអស់ដែលអ្នកសរសេរឈ្មោះលើលិខិតប្រកាសរបស់អ្នក។
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នកទាំងអស់ ដែលអ្នកសរសេរឈ្មោះលើលិខិតប្រកាសរបស់អ្នក។
 • ច្បាប់ចម្លងនៃលិខិតប្រកាសពន្ធរដ្ឋ និងរដ្ឋសហព័ន្ធឆ្នាំមុន។
 • របាយការណ៍ចំណូលទាំងអស់ ដូចជាទម្រង់ W-2 និង 1099 សំណងសន្តិសុខសង្គម និងភាពគ្មានការងារធ្វើ ព្រមទាំងរបាយការណ៍ដទៃទៀត ដូចជា ប្រាក់សោធនិវត្ត ប័ណ្ណភាគហ៊ុន ផលប្រយោជន៍ និងឯកសារដទៃទៀតដែលបង្ហាញពីការកាត់ទុកពន្ធ។
 • ប្រសិនបើអ្នកបើកអាជីវកម្ម ឬកសិដ្ឋាន សូមប្រមូលកំណត់ត្រាចំណាយទាំងអស់របស់អ្នក។
 • កំណត់ត្រាចំណាយទាំងអស់ ដូចជា ថ្លៃសាលា ការប្រាក់បញ្ចាំ ឬពន្ធអចលនទ្រព្យ។
 • លេខរោធីង និងលេខគណនីធនាគារ ដែលណែនាំពីការដាក់ប្រាក់បង់ឲ្យវិញ។
 • ព័ត៌មានថែទាំកូនក្នុងបន្ទុក ដូចជា ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកថែទាំដែលបានប្រាក់ឈ្នួល និងលេខសន្តិសុខសង្គម ឬលេខអត្តសញ្ញាណពន្ធដទៃទៀតរបស់ពួកគេ។
 • ប្រសិនបើអ្នកបានទិញការធានារ៉ាប់រងតាមរយៈ Health Insurance Marketplace សូមប្រើទម្រង់ 1095-A , Health Insurance Marketplace Statement។

Download Informational Flier (PDF , 1MB)

នោះជាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលត្រូវមាន។ ប្រសិនបើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បតិ្តគ្រប់គ្រាន់ សូមទៅទាមទារឥណទានពន្ធចំណូលរបស់អ្នក។ អ្នកមានសិទិ្ធ! វាជាប្រាក់របស់អ្នក។ អ្នករកបានប្រាក់នេះ។ ហើយសូមចងចាំថា អ្នកអាចទទួលបានជំនួយដោយឥតគិតថ្លៃ ក្នងការរៀបចំលិខិតប្រកាសពន្ធឆ្នាំ 2016 របស់អ្នក—ទោះបីជាអ្នកមានសិទិ្ធទទួលបានប្រាក់ EITC ក៏ដោយ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរដទៃទៀតអំពីប្រាក់ EITC របស់រដ្ឋសហព័ន្ធ សូមទៅការិយាល័យ U.S. Internal Revenue Service