You Earned EITC Philly

Bạn đã bỏ lỡ cơ hội để có được lên đến $ 6,269 trở lại? Đừng lo. Bạn vẫn có thể sửa đổi sự trở lại của bạn với tín dụng thuế lợi tức kiếm được liên bang.

Hiểu về EITC

Thu nhập của quý vị trong năm ngoái thấp hơn $53.505? Hãy nhận lại số tiền lên tới $6.269!

Quý vị nhận lại được một số tiền lớn! Nếu quý vị thuộc độ tuổi từ 25 đến 65 hoặc có một con đủ điều kiện, quý vị có thể đủ điều kiện hưởng Tín dụng Thuế Thu nhập Kiếm được của Liên bang (EITC). EITC là một khoản tín dụng có thể hoàn lại dành cho những cá nhân và gia đình có thu nhập từ thấp đến trung bình, có giá trị lên tới $6.269 cho mỗi bản kê khai thuế. Trong những năm trước, trên 188.000 người dân Philadelphia đã được hoàn tiền Tín thuế lợi tức thu nhập (EITC).

Trong số 228.000 người dân Philadelphia có thể nhận khoản hoàn lại, gần 40.000 người chưa đăng ký, để lại một khoản tiền gần $100 triệu còn bỏ ngỏ. Đó chính là tiền của quý vị! Và khoản hoàn lại trung bình là $2.500! Vì vậy hãy nhận lại những gì là của quý vị một cách hợp pháp. Trang web này sẽ giúp quý vị:

 • Tìm hiểu quý vị có đủ điều kiện không
 • Tính số tiền tín dụng tối đa
 • Tìm các chuyên gia thuế sẽ giúp quý vị hoàn thiện bản kê khai thuế miễn phí
 • Yêu cầu thanh toán khoản tín dụng thuế của quý vị

Các Quy tắc Cơ bản về Đủ điều kiện

Quý vị, vợ/chồng của quý vị và con cái đủ điều kiện mà quý vị nêu trong bản kê khai thuế của mình phải có số An sinh Xã hội hợp lệ.

Tình trạng Nộp hồ sơ

Quý vị không thể yêu cầu thanh toán EITC nếu tình trạng nộp hồ sơ của quý vị là đã kết hôn và nộp hồ sơ riêng rẽ, tuy nhiên, quý vị có thể yêu cầu thanh toán EITC nếu quý vị:

 • Đã kết hôn và Cùng Nộp hồ sơ
 • Là Chủ Gia đình
 • Là Góa Phụ (Phu) Đủ điều kiện
 • Độc thân

Quý vị muốn biết thêm thông tin?

Để biết đầy đủ thông tin chi tiết về Tín dụng Thuế Thu nhập Kiếm được và quý vị hoặc gia đình có thể kiếm thêm được bao nhiêu tiền, hãy truy cập Cục Thuế vụ Hoa Kỳ .

Tính EITC

Có giới hạn đối với số tiền quý vị có thể kiếm được trong Năm tính Thuế 2016 mà vẫn đủ điều kiện đối với EITC. Và có hai cách để quý vị có thể kiếm thu nhập:

 • Quý vị có thể làm việc cho người nào đó sẽ trả lương cho quý vị hoặc
 • Quý vị có thể sở hữu hoặc vận hành một doanh nghiệp hoặc trang trại.

Điều kiện hưởng Thu nhập Dựa trên Tình trạng Nộp hồ sơ năm 2016

Không có
14.880 $
20.430 $
506 $
Một
39.296 $
44.846 $
3.373 $
Hai
44.648 $
50.198 $
5.572 $
Ba trở lên
47.955 $
53.505 $
6.269 $

Thu nhập Đầu tư Tối đa

Nếu quý vị có thu nhập từ các khoản đầu tư thì khoản thu nhập này phải từ $3.400 trở xuống và được tính là một phần trong mức thu nhập kiếm được tối đa trong bảng trên đây.

Tính EITC của Quý vị EITC

Định vị EITC

Giờ đây, quý vị đã biết quý vị có thể kiếm thêm bao nhiêu tiền, quý vị cũng cần biết có các chuyên gia trên khắp Philadelphia sẽ giúp quý vị kê khai thuế liên bang và tiểu bang mà không tính phí. Để tìm thông tin về việc hỗ trợ kê khai thuế miễn phí, bao gồm cả địa điểm, giờ làm việc, những địa điểm cung cấp dịch vụ theo lịch hẹn hoặc trực tiếp và những vấn đề khác, xem lại danh sách dưới đây.

Nếu quý vị cảm thấy không cần giúp đỡ và thoải mái lập bản kê khai của riêng mình, hãy sử dụng các mẫu đơn miễn phí có sẵn từ IRS. Tải xuống tại đây .

Hãy nhận trợ giúp tại một địa điểm Kê khai Thuế của Thành phố Philadelphia ở gần quý vị.

 • North Central Financial Center

  1415 N. Broad St., Philadelphia, PA 19122

  Spanish, Chinese

  Walk-in & Drop-off

  Suite 222

  Open:
  • Tue.,Wed.,Thu.: 10 a.m.–2 p.m.
 • Ebenezer Church

  5649 Christian St., Philadelphia, PA 19143

  Walk-in

  Open:
  • Tue. & Wed.: 10 a.m.–2:00 p.m.

Nhận EITC

Sau đây là cách yêu cầu thanh toán EITC của quý vị và những gì quý vị cần mang theo.

Quý vị không thể nhận EITC của mình trừ khi quý vị nộp bản kê khai thuế Liên bang và yêu cầu thanh toán EITC. Trước khi đến một trong những địa điểm kê khai thuế miễn phí tại Philadelphia, quý vị hãy ghi nhớ những thông tin dưới đây để đảm bảo bản kê khai thuế của quý vị được hoàn thiện chính xác. Quý vị phải nộp trước ngày 17 tháng 4 năm 2017.

 • Thẻ An sinh Xã hội, thư xác nhận số An sinh Xã hội hoặc tài liệu khác của Hoa Kỳ xác nhận tất cả những người mà quý vị nêu trong bản kê khai.
 • Ngày sinh của tất cả những người mà quý vị nêu trong bản kê khai.
 • Bản sao các bản kê khai thuế liên bang và tiểu bang của năm ngoái.
 • Tất cả các báo cáo thu nhập, ví dụ như Mẫu đơn W-2 và 1099, đền bù An sinh Xã hội và thất nghiệp cũng như các báo cáo khác, ví dụ như lương hưu, cổ phiếu, lãi và bất kỳ tài liệu nào khác cho thấy những khoản thuế đã được giữ lại.
 • Nếu quý vị vận hành một doanh nghiệp hoặc trang trại, hãy thu thập hồ sơ cho tất cả các khoản phí tổn của quý vị.
 • Tất cả hồ sơ cho những phí tổn khác, ví dụ như học phí, lãi thế chấp hoặc thuế bất động sản.
 • Số định tuyến ngân hàng và số tài khoản để chuyển tiền gửi cho bất kỳ khoản hoàn lại nào.
 • Thông tin chăm sóc con cái phụ thuộc, ví dụ như tên và địa chỉ của những người trông trẻ được trả lương và số An sinh Xã hội hoặc mã số thuế khác của họ.
 • Nếu quý vị mua bảo hiểm qua Thị trường Bảo hiểm Y tế, hãy sử dụng Mẫu đơn 1095-A , Báo cáo Thị trường Bảo hiểm Y tế.

Download Informational Flier (PDF , 1MB)

Đó là tất cả thông tin về EITC. Nếu quý vị đủ điều kiện, hãy mạnh dạn và yêu cầu thanh toán khoản Tín dụng Thuế Thu nhập Kiếm được của quý vị. Quý vị đủ điều kiện để được hưởng khoản đó! Đó chính là tiền của quý vị. Quý vị đã kiếm được khoản tiền đó. Và hãy nhớ rằng quý vị có thể được hỗ trợ miễn phí trong việc lập bản kê khai thuế năm 2016—kể cả nếu quý vị không đủ điều kiện đối với EITC. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào khác về EITC Liên bang, hãy truy cập Cục Thuế vụ Hoa Kỳ .