You Earned EITC Philly

Quý vị đã bỏ lỡ cơ hội được hoàn đến 6.318 đô la tiền thuế? Đừng lo. Quý vị vẫn có thể điều chỉnh tiền hoàn thuế của mình với quy định về Tín Thuế Dành Cho Người Thu Nhập Thấp (Earned Income Tax Credit, viết tắt là EITC) của Liên Bang.

Hiểu về EITC

Được hoàn đến 6.318 USD khi quý vị kê khai thuế năm nay!

Quý vị sẽ có một khoản tiền về túi rất lớn! Nếu quý vị 25 tuổi trở lên và dưới 65 HOẶC có con đủ điều kiện được hưởng quyền lợi này, quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng Tín Thuế Dành Cho Người Thu Nhập Thấp (EITC). EITC là một khoản tín dụng có thể bồi hoàn dành cho các cá nhân và gia đình, có giá trị đến 6.318 USD cho mỗi khoản hoàn thuế thu nhập. EITC không được tính là khoản thu nhập. Do đó, bất kể được nhận lại bao nhiêu, quý vị vẫn đủ điều kiện được tham gia bất kỳ chương trình hỗ trợ nào của chính phủ mà quý vị đã ghi danh.

Trong những năm trước, có hơn 197.000 người dân Philadelphia được nhận tiền bồi hoàn EITC, nhưng có hơn 40.000 người đủ điều kiện đã không nộp đơn, và hơn 100 triệu USD đã bị bỏ qua. Và mức tiền bồi hoàn trung bình là 2.500 USD/người. Đó là tiền của quý vị. Vì thế quý vị hoàn toàn có quyền nhận lại. Trang web này sẽ giúp quý vị:

 • Tìm hiểu quý vị có đủ điều kiện không
 • Tính số tiền tín dụng tối đa
 • Tìm các chuyên gia thuế sẽ giúp quý vị hoàn thiện bản kê khai thuế miễn phí
 • Yêu cầu thanh toán khoản tín dụng thuế của quý vị

Các Quy tắc Cơ bản về Đủ điều kiện

Quý vị, vợ/chồng của quý vị và con cái đủ điều kiện mà quý vị nêu trong bản kê khai thuế của mình phải có số An sinh Xã hội hợp lệ.

Tình trạng Nộp hồ sơ

Quý vị không thể yêu cầu thanh toán EITC nếu tình trạng nộp hồ sơ của quý vị là đã kết hôn và nộp hồ sơ riêng rẽ, tuy nhiên, quý vị có thể yêu cầu thanh toán EITC nếu quý vị:

 • Đã kết hôn, kê khai chung
 • Là chủ hộ gia đình
 • Ở góa và hội đủ điều kiện
 • Độc thân

Quý vị muốn biết thêm thông tin?

Để biết đầy đủ thông tin chi tiết về Tín dụng Thuế Thu nhập Kiếm được và quý vị hoặc gia đình có thể kiếm thêm được bao nhiêu tiền, hãy truy cập Cục Thuế vụ Hoa Kỳ .

Có giới hạn đối với số tiền quý vị có thể kiếm được trong Năm tính Thuế 2017 mà vẫn đủ điều kiện đối với EITC. Và có hai cách để quý vị có thể kiếm thu nhập:

 • Quý vị có thể làm việc cho người nào đó sẽ trả lương cho quý vị hoặc
 • Quý vị có thể sở hữu hoặc vận hành một doanh nghiệp hoặc trang trại.

Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện Về Thu Nhập 2017 Theo Diện Kê Khai

Không có
15.010 $
20.600 $
510 $
Một
39.617 $
45.207 $
3.400 $
Hai
45.007 $
50.597 $
5.616 $
Ba trở lên
48.340 $
53.930 $
6.318 $

Thu nhập Đầu tư Tối đa

Nếu quý vị có thu nhập từ các khoản đầu tư thì khoản thu nhập này phải từ $3.400 trở xuống và được tính là một phần trong mức thu nhập kiếm được tối đa trong bảng trên đây.

Tính EITC

Calculate your EITC

Tax Year 2017 Estimator

$

Định vị EITC

Giờ đây, quý vị đã biết quý vị có thể kiếm thêm bao nhiêu tiền, quý vị cũng cần biết có các chuyên gia trên khắp Philadelphia sẽ giúp quý vị kê khai thuế liên bang và tiểu bang mà không tính phí. Để tìm thông tin về việc hỗ trợ kê khai thuế miễn phí, bao gồm cả địa điểm, giờ làm việc, những địa điểm cung cấp dịch vụ theo lịch hẹn hoặc trực tiếp và những vấn đề khác, xem lại danh sách dưới đây.

Nếu quý vị cảm thấy không cần giúp đỡ và thoải mái lập bản kê khai của riêng mình, hãy sử dụng các mẫu đơn miễn phí có sẵn từ IRS. Tải xuống tại đây .

Hãy nhận trợ giúp tại một địa điểm Kê khai Thuế của Thành phố Philadelphia ở gần quý vị.

 • District 1199C Training Fund

  100 S. Broad St., Philadelphia, PA 19102

  English

  Walk-in & Drop-off

  10th Floor, 1199C members only


  Open:
  • Wed.: 3:30 p.m.–7:30 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–1 p.m.

 • Municipal Services Building

  1401 JFK Boulevard, Philadelphia, PA 19102

  English

  Drop-off only


  Open:
  • Mon., Tue., Thu., Fri.: 10 a.m.–3 p.m.

 • Philadelphia Chinatown Development Corporation

  301 N. 9th St., Philadelphia, PA 19107

  English, 繁體中文

  Walk-in & Drop-off


  Open:
  • Sat.-Sun.: 9 a.m.–5 p.m.
   Last client admitted at 3:30pm - Closed 3/3-3/4

 • SEPTA Suburban Station

  800-209-2914

  16th Street and JFK Blvd., Philadelphia, PA

  English

  Walk-in & Appointments

  At the entrance to Regional Rail Tracks 1 & 2 (across from SEPTA Information Desk); Opens January 29, 2018; Closed on 3/30 (Good Friday)


  Open:
  • Mon.: 10 a.m.–5 p.m.
  • Tue. & Wed.: 10 a.m.–2 p.m.
  • Fri.: 10 a.m.–3 p.m.

 • The Domb Center - Center City Super Site

  1435 Walnut Street, Phila. PA 19102

  English

  (Entrance on 15 street)


  Open:
  • Mon.–Thu.: 10 a.m.–7 p.m.
  • Fri.: 10 a.m.–2 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • Women in Transition (WIT)

  215-564-5301

  718 Arch Street, Suite 401N, Philadelphia, PA 19106

  English

  Walk-in & Appointments

  Opens February 6, 2018


  Open:
  • Tue. & Wed.: 3 p.m.–6 p.m.

 • Crozer Library

  610-494-3454

  620 Engle St., Chester, PA

  English

  Date Site Opens: Wednesday January 31, 2018


  Open:
  • Wed. & Thur.: 4:30 p.m.–7:30 p.m.

 • PathWays PA Main Office

  610-543-5022

  1300 East MacDade Boulevard, Folsom, PA

  English

  Date Site Opens: Monday January 22, 2018. Closed on 3/30.


  Open:
  • Mon., Tue., & Thur.: 1 p.m.–8 p.m.
  • Wed. & Fri.: 10 a.m.–3 p.m.
  • Sat.: 9:30 a.m.–2 p.m.

 • State Rep Margo Davidson Office

  1500 Garrett Rd., Upper Darby, PA 19082

  English

  Appointments

  Appointments Only Call 610-259-7016


  Open:
  • Wed.: 5 p.m.–7 p.m.
  • Sat.: 10 a.m.–2 p.m.

 • CareerLink Northwest

  5847 Germantown Ave., Philadelphia, PA 19144

  English

  Walk-in & Drop-off


  Open:
  • Mon.–Wed.: 4 .pm.–8 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • Indochinese-American Council

  4934-36 Old York Rd., Philadelphia, PA 19141

  English, Español, Việt

  Appointments


  Open:
  • Mon., Wed. Evening, Sat.
   Appointments Only - Call 215-457-0272

 • Martin Luther King H.S.

  6100 Stenton Ave., Philadelphia, PA 19138

  English

  Walk-in & Drop-off


  Open:
  • Mon. & Wed.: 3:15 p.m.–5:15 p.m.
  • Fri.: 9 a.m.–6 p.m.
   4/13 only
  • Sat.: 9 a.m.–11:30 p.m.

 • Ceiba

  174 W Diamond St., Philadelphia, PA 19122

  English, Español

  Opens 1/26/2018


  Open:
  • Fri. & Sat.: 9:30 a.m.–5 p.m.

 • CADCOM

  113 E. Main St., Norristown, PA 19401

  English

  Appointments


  Open:
  • Mon.-Thu.: 4:45 p.m.–7:30 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–1 p.m.

 • CADCOM-Willow Grove CDC

  210 Cedar Ave., Willow Grove, PA 19090

  English

  Appointments


  Open:
  • Tue. & Thu.: 4:30 p.m.–7:30 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–1 p.m.

 • Family Services-Eagleville

  3125 Ridge Pike, Eagleville, PA 19403

  English

  Appointments


  Open:
  • Thu.: 5 p.m.–8 p.m.

 • Family Services-Pottstown

  1976 E. High St., Pottstown, PA 19464

  English

  Appointments


  Open:
  • Mon. & Tue.: 5 p.m.–8 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–1 p.m.

 • Indian Valley Public Library

  100 E Church Ave, Telford, PA 18969

  English


  Open:
  • Mon. & Wed.: 12 p.m.–6 p.m.
  • Sat.: 10 a.m.–2 p.m.

 • Temple University-Ambler

  580 Meetinghouse Rd., Ambler, PA 19002

  English


  Open:
  • Sat.: 1 p.m.–5 p.m.

 • Mt. Vernon Manor Neighborhood Advisory Committee (NAC) Mantua Haverford Community Center

  631 N. 39th Street, Philadelphia, PA 19104

  English

  Walk-in & Appointments

  Call Lorraine Gomez at 215-475-9492; Open January 23, 2018 to April 13, 2018; Closed Good Friday, March 30


  Open:
  • Tue.,Wed.,Thu.: 3 p.m.–6 p.m.
  • Fri.: 7 a.m.–10 a.m.
   Appointments only

 • HACE Business & Visitor Center

  2708 N. 5th St., Philadelphia, PA 19133

  English, Español

  Walk-in & Drop-off


  Open:
  • Tue. & Thu.: 10 a.m.–4 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • Municipal Services Building

  2741 N. 22nd St., Philadelphia, PA 19132

  English

  Drop-off only


  Open:
  • Mon., Tue., Thu., Fri.: 10 a.m.–3 p.m.

 • North Central Financial Center

  1415 N. Broad St., Philadelphia, PA 19122

  English, Español, 繁體中文

  Walk-in & Drop-off

  Suite 222


  Open:
  • Mon.-Thu.: 10 a.m.–7 p.m.
  • Fri.: 10 a.m.–2 p.m.

 • Northeast Super Site

  2113 Cottman Ave., Philadelphia, PA 19152

  English, Albanian, Turkish, Русский, Español

  Walk-in & Drop-off

  Near The Gap


  Open:
  • Mon.–Thu.: 10 a.m.–7 p.m.
  • Fri.: 10 a.m.–2 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • Dixon House

  1920 S. 20th St., Philadelphia, PA 19146

  English

  Walk-in & Drop-off


  Open:
  • Mon. & Wed.: 5 p.m.–7:30 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • United Communities

  2029 S. 8th St., Philadelphia, PA 19148

  English, Burmese, Việt, Indonesian

  Walk-in & Drop-off


  Open:
  • Tue. & Thu.: 3 p.m.–7 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • Ebenezer Church

  5649 Christian St., Philadelphia, PA 19143

  English

  Walk-in


  Open:
  • Mon. & Tue.: 12 p.m.–6 p.m.
  • Wed. & Thu.: 10 a.m.–2 p.m.
  • Mon. & Tue.: 9 a.m.–2 p.m.

 • ACHIEVEability

  21 S 60th St., Philadelphia, PA 19139

  English

  Walk-in & Drop-off


  Open:
  • Tue. & Thu.: 9 a.m.–7 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–1 p.m.

 • Mount Pisgah A.M.E. Church

  428 N. 41st St., Philadelphia, PA 19104

  English, 繁體中文

  Walk-in & Drop-off


  Open:
  • Mon.: 2 p.m.–7:30 p.m.
  • Fri.: 10 a.m.–3 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • Parkside Association of Philadelpahia

  1719 N. 52nd St., Philadelphia, PA 19131

  English

  Suite G / Opening Fri. 2/2/18


  Open:
  • Mon. & Wed.: 10 a.m.–3 p.m.
  • Fri.: 10 a.m.–2 p.m.
  • Sat.: 10 a.m.–3 p.m.

 • Free Library of Philadelphia Walnut West Branch

  800-209-2914

  201 South 40th Street, Philadelphia, PA 19104

  English

  Walk-in & Appointments

  Opens January 27, 2018; Closed 2/17 & 3/17


  Open:
  • Sat.: 10:30 a.m.–4 p.m.

 • Florence Township Public Library

  609-447-0077

  1350 Hornberger Ave., Roebling, NJ 08554

  English

  Appointments

  Sign-up online at http://vita.sawka.org


  Open:
  • Mon.
   01/29/2018 - 04/08/2018

 • Maple Shade Library

  609-447-0077

  200 Stiles Ave., Maple Shade, NJ 08052

  English

  Appointments

  Sign-up online at http://vita.sawka.org


  Open:
  • Mon.
   01/29/2018 - 04/08/2018

 • Tabernacle Baptist Church

  150 E. Second Street, Burlington City, NJ 08016

  English

  Walk-In

  Rev. Dr. Cory L. Jones Sr. Pastor


  Open:
  • Mon. & Wed.: 10 a.m.–3 p.m.

 • Cathedral Kitchen - Single Stop

  1514 Federal Street, Camden, NJ 08105

  English

  Walk-In


  Open:
  • Mon.: 2 p.m.–6 p.m.
  • Wed.: 2 p.m.–6 p.m.

 • Rutgers University - Nilsa I. Cruz-Perez Downtown Branch Camden County Library

  310 North 5th Street, Camden, NJ 08102

  English

  Walk-In

  Intake: One (1) hour prior to start time / closed March 10th, 14th, 16th, 17th, 30th, & 31th


  Open:
  • Wed.: 4 p.m.–7 p.m.
  • Fri.: 1 p.m.–5 p.m.
  • Sat.: 10 a.m.–2 p.m.

 • Voorhees Camden County Library

  203 Laurel Road, Voorhees, NJ 08043

  English

  Walk-In


  Open:
  • Thu.: 11 a.m.–7:30 p.m.

Nhận EITC

Sau đây là cách yêu cầu thanh toán EITC của quý vị và những gì quý vị cần mang theo.

Quý vị không được nhận EITC nếu không kê khai và yêu cầu hoàn thuếliên bang. Trước khi đến địa điểm làm hồ sơ khai thuế miễn phí ở Philadelphia, vui lòng chuẩn bị sẵn các thông tin sau để đảm bảo việc hoàn thuế được thực hiện chính xác. Quý vị phải nộp không muộn hơn ngày 17 tháng 4 năm 2018.

 • Thẻ An sinh Xã hội, thư xác nhận số An sinh Xã hội hoặc tài liệu khác của Hoa Kỳ xác nhận tất cả những người mà quý vị nêu trong bản kê khai.
 • Ngày sinh của tất cả những người được nêu trong hồ sơ khai hoàn thuế của quý vị.
 • Bản sao các bản kê khai thuế liên bang và tiểu bang của năm ngoái.
 • Tất cả các báo cáo thu nhập, ví dụ như Mẫu đơn W-2 và 1099, đền bù An sinh Xã hội và thất nghiệp cũng như các báo cáo khác, ví dụ như lương hưu, cổ phiếu, lãi và bất kỳ tài liệu nào khác cho thấy những khoản thuế đã được giữ lại.
 • Nếu quý vị vận hành một doanh nghiệp hoặc trang trại, hãy thu thập hồ sơ cho tất cả các khoản phí tổn của quý vị.
 • Tất cả hồ sơ về các khoản chi phí khác, ví dụ như học phí, tiền vay mua nhà thế chấp , hoặc thuế bất động sản.
 • Số định tuyến và số tài khoản ngân hàng để gửi trực tiếp tiền hoàn thuế.
 • Thông tin chăm sóc con cái phụ thuộc, ví dụ như tên và địa chỉ của những người trông trẻ được trả lương và số An sinh Xã hội hoặc mã số thuế khác của họ.
 • Nếu quý vị mua bảo hiểm qua Thị trường Bảo hiểm Y tế, hãy sử dụng Mẫu đơn 1095-A , Báo cáo Thị trường Bảo hiểm Y tế.

Download Informational Flier (PDF , 613KB)

Đó là tất cả thông tin về EITC. Nếu quý vị đủ điều kiện, hãy mạnh dạn và yêu cầu thanh toán khoản Tín dụng Thuế Thu nhập Kiếm được của quý vị. Quý vị đủ điều kiện để được hưởng khoản đó! Đó chính là tiền của quý vị. Quý vị đã kiếm được khoản tiền đó. Và hãy nhớ rằng quý vị có thể được hỗ trợ miễn phí trong việc lập bản kê khai thuế năm 2017—kể cả nếu quý vị không đủ điều kiện đối với EITC. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào khác về EITC Liên bang, hãy truy cập Cục Thuế vụ Hoa Kỳ .