You Earned EITC Philly

Quý vị đã bỏ lỡ cơ hội được hoàn đến 6.431 đô la tiền thuế? Đừng lo. Quý vị vẫn có thể điều chỉnh tiền hoàn thuế của mình với quy định về Tín Thuế Dành Cho Người Thu Nhập Thấp (Earned Income Tax Credit, viết tắt là EITC) của Liên Bang.

Tell us your EITC story for a chance at $100.

Hiểu về EITC

Được hoàn đến 6.431 USD khi quý vị kê khai thuế năm nay!

Quý vị sẽ có một khoản tiền về túi rất lớn! Nếu quý vị 25 tuổi trở lên và dưới 65 HOẶC có con đủ điều kiện được hưởng quyền lợi này, quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng Tín Thuế Dành Cho Người Thu Nhập Thấp (EITC). EITC là một khoản tín dụng có thể bồi hoàn dành cho các cá nhân và gia đình, có giá trị đến 6.431 USD cho mỗi khoản hoàn thuế thu nhập. EITC không được tính là khoản thu nhập. Do đó, bất kể được nhận lại bao nhiêu, quý vị vẫn đủ điều kiện được tham gia bất kỳ chương trình hỗ trợ nào của chính phủ mà quý vị đã ghi danh.

Trong những năm trước, có hơn 188.000 người dân Philadelphia được nhận tiền bồi hoàn EITC, nhưng có hơn 50.000 người đủ điều kiện đã không nộp đơn, và hơn 131 triệu USD đã bị bỏ qua. Và mức tiền bồi hoàn trung bình là 2.500 USD/người. Đó là tiền của quý vị. Vì thế quý vị hoàn toàn có quyền nhận lại. Trang web này sẽ giúp quý vị:

 • Tìm hiểu quý vị có đủ điều kiện không
 • Tính số tiền tín dụng tối đa
 • Tìm các chuyên gia thuế sẽ giúp quý vị hoàn thiện bản kê khai thuế miễn phí
 • Yêu cầu thanh toán khoản tín dụng thuế của quý vị

Các Quy tắc Cơ bản về Đủ điều kiện

Quý vị, vợ/chồng của quý vị và con cái đủ điều kiện mà quý vị nêu trong bản kê khai thuế của mình phải có số An sinh Xã hội hợp lệ.

Tình trạng Nộp hồ sơ

Quý vị không thể yêu cầu thanh toán EITC nếu tình trạng nộp hồ sơ của quý vị là đã kết hôn và nộp hồ sơ riêng rẽ, tuy nhiên, quý vị có thể yêu cầu thanh toán EITC nếu quý vị:

 • Đã kết hôn, kê khai chung
 • Là chủ hộ gia đình
 • Ở góa và hội đủ điều kiện
 • Độc thân

Quý vị muốn biết thêm thông tin?

Để biết đầy đủ thông tin chi tiết về Tín dụng Thuế Thu nhập Kiếm được và quý vị hoặc gia đình có thể kiếm thêm được bao nhiêu tiền, hãy truy cập Cục Thuế vụ Hoa Kỳ .

Có giới hạn đối với số tiền quý vị có thể kiếm được trong Năm tính Thuế 2018 mà vẫn đủ điều kiện đối với EITC. Và có hai cách để quý vị có thể kiếm thu nhập:

 • Quý vị có thể làm việc cho người nào đó sẽ trả lương cho quý vị hoặc
 • Quý vị có thể sở hữu hoặc vận hành một doanh nghiệp hoặc trang trại.

Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện Về Thu Nhập 2018 Theo Diện Kê Khai

Không có
15.270 $
20.950 $
519 $
Một
40.320 $
46.010 $
3.461 $
Hai
45.802 $
51.492 $
5.716 $
Ba trở lên
49.194 $
54.884 $
6.431 $

Thu nhập Đầu tư Tối đa

Nếu quý vị có thu nhập từ các khoản đầu tư thì khoản thu nhập này phải từ $3.450 trở xuống và được tính là một phần trong mức thu nhập kiếm được tối đa trong bảng trên đây.

Tính EITC

Calculate your EITC

Tax Year 2018 Estimator

$

Định vị EITC

Giờ đây, quý vị đã biết quý vị có thể kiếm thêm bao nhiêu tiền, quý vị cũng cần biết có các chuyên gia trên khắp Philadelphia sẽ giúp quý vị kê khai thuế liên bang và tiểu bang mà không tính phí. Để tìm thông tin về việc hỗ trợ kê khai thuế miễn phí, bao gồm cả địa điểm, giờ làm việc, những địa điểm cung cấp dịch vụ theo lịch hẹn hoặc trực tiếp và những vấn đề khác, xem lại danh sách dưới đây.

Nếu quý vị cảm thấy không cần giúp đỡ và thoải mái lập bản kê khai của riêng mình, hãy sử dụng các mẫu đơn miễn phí có sẵn từ IRS. Tải xuống tại đây .

Hãy nhận trợ giúp tại một địa điểm Kê khai Thuế của Thành phố Philadelphia ở gần quý vị.

 • Center City Super Site @ RISE

  1425 Arch Street, Philadelphia, PA 19102


  Open:
  • Mon., Tue., Wed. & Fri.: 9 a.m.–5 p.m.
  • Thu.: 9 a.m.–7 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • District 1199C Training Fund

  100 S. Broad St., Philadelphia, PA 19102

  10th Floor, 1199C members only


  Open:
  • Wed.: 3:30 p.m.–7:30 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–1 p.m.

 • Philadelphia Chinatown Development Corporation

  301-305 N. 9th St., Philadelphia, PA 19107


  Open:
  • Sat.-Sun.: 9 a.m.–3:30 p.m.
   Open 2/9-3/10 - Closed 2/23-2/24

 • SEPTA Suburban Station

  800-209-2914

  16th Street and JFK Blvd., Philadelphia, PA 19102

  Appointments

  Opens Monday January 28, 2019. At the entrance to Regional Rail Tracks 1 & 2 (across from SEPTA Information Desk). Must call to make an appointment.


  Open:
  • Mon., Wed., Thurs., Fri.: 10 a.m.–3 p.m.

 • Women in Transition (WIT)

  215-564-5301

  718 Arch Street, Suite 401N, Philadelphia, PA 19106

  English

  Appointments

  Opens Tuesday February 5, 2019. Must call to make an appointment.


  Open:
  • Tue.: 10 a.m.–3 p.m.

 • CareerLink Northwest

  5847 Germantown Ave., Philadelphia, PA 19144


  Open:
  • Mon.–Wed.: 4 p.m.–8 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • Indochinese-American Council

  4934 Old York Rd., Philadelphia, PA 19141


  Open:
  • Tue. & Thurs.: 10 a.m.–2 p.m.
  • Wed.: 3 p.m.–7 p.m.

 • Juvenile Justice Center

  100 W. Coulter Street, Philadelphia, PA 19144

  Drop-off

  Opens Wednesday February 6, 2019. Filers can drop off their tax return information during hours of operation and come back to review and sign their return when it has been completed.


  Open:
  • Wed.: 10 a.m.–4 p.m.

 • HACE Business & Visitor Center

  2708 N. 5th St., Philadelphia, PA 19133


  Open:
  • Tue. & Thu.: 10 a.m.–4 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • Impact Services

  1952 E. Allegheny Ave., Philadelphia, PA 19134


  Open:
  • Tue. & Thu.: 4:30 p.m.–7:30 p.m.
  • Sat.: 10 a.m.–2 p.m.

 • Municipal Services Building

  2741 N. 22nd St., Philadelphia, PA 19132

  Drop-off only


  Open:
  • Mon., Tue., Thu., Fri.: 10 a.m.–3 p.m.

 • North Central Financial Center

  1415 N. Broad St., Philadelphia, PA 19122

  Suite 222


  Open:
  • Mon.-Thu.: 10 a.m.–7 p.m.
  • Fri.: 10 a.m.–2 p.m.

 • Temple ECE Center

  1509 Cecil B. Moore Ave., Philadelphia, PA 19121

  2nd Floor


  Open:
  • Mon.: 12:30 p.m.–6:30 p.m.
  • Fri. & Sat.: 9 a.m.–1 p.m.

 • Northeast Super Site

  2141 Cottman Ave., Philadelphia, PA 19152

  Unit 32


  Open:
  • Mon.–Thu.: 10 a.m.–7 p.m.
  • Fri.: 10 a.m.–2 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–5 p.m.

 • Dixon House

  1920 S. 20th St., Philadelphia, PA 19146


  Open:
  • Mon. & Wed.: 5 p.m.–7:30 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • United Communities

  2029 S. 8th St., Philadelphia, PA 19148


  Open:
  • Thu.: 3 p.m.–6 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • Ebenezer Church

  5649 Christian St., Philadelphia, PA 19143


  Open:
  • Mon. & Tue.: 12 p.m.–6 p.m.
  • Wed. & Thu.: 10 a.m.–2 p.m.
  • Mon. & Tue.: 9 a.m.–2 p.m.

 • ACHIEVEability

  215-748-8800 ext. 8839

  59 N 60th Street, Philadelphia, PA 19139


  Open:
  • Tue. & Thu.: 9 a.m.–7 p.m. (by appointment only - call 215-557-8484)
  • Sat.: 9 a.m.–12 p.m.

 • Mount Pisgah A.M.E. Church

  428 N. 41st St., Philadelphia, PA 19104


  Open:
  • Mon.: 2 p.m.–7:30 p.m.
  • Fri.: 10 a.m.–3 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • ParkWest Town Center (formerly Anna’s Linens store)

  1575 N 52nd Street, Philadelphia, PA 19131


  Open:
  • Tue. & Thu.: 10 a.m.–7 p.m.
  • Wed.: 10 a.m.–5 p.m.
  • Sat.: 10 a.m.–3 p.m.

 • Free Library of Philadelphia Walnut West Branch

  800-209-2914

  201 South 40th Street, Philadelphia, PA 19104

  Appointments

  Opens Saturday February 2, 2019. Closed 2/23 & 3/23. Must call to make an appointment.


  Open:
  • Sat.: 10:30 a.m.–4 p.m.

 • Ceiba

  174 Diamond St., Philadelphia, PA 19122

  Español

  Appointments Only


  Open:
  • Fri. & Sat.: 9:30 a.m.–5 p.m.

Nhận EITC

Sau đây là cách yêu cầu thanh toán EITC của quý vị và những gì quý vị cần mang theo.

Quý vị không được nhận EITC nếu không kê khai và yêu cầu hoàn thuếliên bang. Trước khi đến địa điểm làm hồ sơ khai thuế miễn phí ở Philadelphia, vui lòng chuẩn bị sẵn các thông tin sau để đảm bảo việc hoàn thuế được thực hiện chính xác. Quý vị phải nộp không muộn hơn ngày 15 tháng 4 năm 2019.

 • Thẻ An sinh Xã hội, thư xác nhận số An sinh Xã hội hoặc tài liệu khác của Hoa Kỳ xác nhận tất cả những người mà quý vị nêu trong bản kê khai.
 • Ngày sinh của tất cả những người được nêu trong hồ sơ khai hoàn thuế của quý vị.
 • Bản sao các bản kê khai thuế liên bang và tiểu bang của năm ngoái.
 • Tất cả các báo cáo thu nhập, ví dụ như Mẫu đơn W-2 và 1099, đền bù An sinh Xã hội và thất nghiệp cũng như các báo cáo khác, ví dụ như lương hưu, cổ phiếu, lãi và bất kỳ tài liệu nào khác cho thấy những khoản thuế đã được giữ lại.
 • Nếu quý vị vận hành một doanh nghiệp hoặc trang trại, hãy thu thập hồ sơ cho tất cả các khoản phí tổn của quý vị.
 • Tất cả hồ sơ về các khoản chi phí khác, ví dụ như học phí, tiền vay mua nhà thế chấp , hoặc thuế bất động sản.
 • Số định tuyến và số tài khoản ngân hàng để gửi trực tiếp tiền hoàn thuế.
 • Thông tin chăm sóc con cái phụ thuộc, ví dụ như tên và địa chỉ của những người trông trẻ được trả lương và số An sinh Xã hội hoặc mã số thuế khác của họ.
 • Nếu quý vị mua bảo hiểm qua Thị trường Bảo hiểm Y tế, hãy sử dụng Mẫu đơn 1095-A , Báo cáo Thị trường Bảo hiểm Y tế.

Download Informational Flier (PDF , 1MB)

Đó là tất cả thông tin về EITC. Nếu quý vị đủ điều kiện, hãy mạnh dạn và yêu cầu thanh toán khoản Tín dụng Thuế Thu nhập Kiếm được của quý vị. Quý vị đủ điều kiện để được hưởng khoản đó! Đó chính là tiền của quý vị. Quý vị đã kiếm được khoản tiền đó. Và hãy nhớ rằng quý vị có thể được hỗ trợ miễn phí trong việc lập bản kê khai thuế năm 2018—kể cả nếu quý vị không đủ điều kiện đối với EITC. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào khác về EITC Liên bang, hãy truy cập Cục Thuế vụ Hoa Kỳ .